DanBBS.dk WEB/MAIL-Hotel server


		  Denne server er udelukkende for vore WEB-Hotel kunder, privat 
		  abonnementer har ikke konto på denne server.
		
 		  Domæne funktioner
		  Ret i mit domænes E-maildistribution
		  Se hvilke POP3 konti jeg har til mit domæne
		  Domæne søgning (com/org/net)
		  Domæne søgning (dk)
		  ASP oprettelse og information

		  Post funktioner
		  WEB-Email system, læs/skriv post via Webben
		  Fjern alle mine breve
		  Viderestil min post
		  Vis POP3 fejl
		  Opret autoresponder

		  Password funktioner
		  Skift mit Mail/FTP password på web/mailhotel.danbbs.dk

		  Logfil funktioner
		  Slet min logfil, og start på en frisk
		
		  FrontPage funktioner (FP 2000)
		  Opret FrontPage Support på mit WEB-Hotel
		  Fjern FrontPage Support på mit WEB-Hotel
	
		  Software
		  VPOP, Lokalt emaildistributionssystem for Hotel kunder
		  PULLMAIL, import E-mail fra en POP3 boks til MS Exchange 5.XX